Paulina Gibasiewicz Wycena Nieruchomości

O firmie

Wycena Nieruchomości, Rzeczoznawca Majątkowy

Zamów profesjonalną wycenę nieruchomości - terminowo i rzetelnie. Skontaktuj się!


Jako Rzeczoznawca majątkowy świadczę usługi związane z wyceną nieruchomości na terenie województwa wielkopolskiego i łódzkiego, w szczególności na obszarze powiatu tureckiego, kolskiego, kaliskiego, konińskiego, sieradzkiego i poddębickiego.

Moje usługi skierowane są do osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorstw, banków, Urzędów Skarbowych, jednostek samorządu terytorialnego.

Przy realizacji powierzonych mi zadań działam na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Sporządzane przeze mnie opracowania spełniają wszelkie wymogi formalno-prawne i merytoryczne stawiane przez przepisy prawa i standardy zawodowe.

Najwyższy poziom usług oraz zadowolenie klientów są dla mnie najważniejsze.

Produkty

Wykonuję operaty szacunkowe dotyczące:
- nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych i użytkowych),
- gruntów niezabudowanych (działek budowlanych, rolnych, leśnych, komercyjnych,
- gruntów zabudowanych (budynków mieszkalnych, komercyjnych),
- gruntów zabudowanych budynkami w budowie,
- ograniczonych praw rzeczowych, w tym służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, użytkowania,
- prawa użytkowania wieczystego,
- nieruchomości komercyjnych (biurowych, przemysłowych, handlowych, magazynowych),
- nakładów i innych.